+420 373 749 494 acticom@acticom.cz Skrétova 8, 301 00 Plzeň

Výklad pojmů

Co znamenají vybrané pojmy, názvy a zkratky najdete v přehledu od A do Z.

.NET
.NET je zastřešující název pro soubor technologií v softwarových produktech, které tvoří celou platformu. Základní komponentou je Microsoft .NET Framework, prostředí potřebné pro běh aplikací a nabízející jak spouštěcí rozhraní, tak potřebné knihovny. Pro vývoj .NET aplikací nabízí Microsoft Visual Studio.
Amazon Web Services (AWS)
Geograficky distribuovaná cloudová služba společnosti Amazon. Mezi nejznámější součásti patří Elastic Compute Cloud (EC2) a Simple Storage Service (S3).
Azure
Windows Azure je cloudová platforma společnosti Microsoft. Využívá se k vytváření, hostování a škálování aplikací v datacentrech Microsoftu.
C Sharp
C# je vysokoúrovňový objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft zároveň s platformou .NET Framework a později schválený standardizačními komisemi ECMA a ISO. Microsoft založil C# na jazycích C++ a Java.
Content Management System (CMS)
Systém pro správu obsahu, známý také jako redakční systém, je SW pro tvorbu, úpravu a publikaci obsahu, nejčastěji na internetu. Systém také řeší řízení přístupu a analýzu. CMS bývá modulární, aby pokrýval různé potřeby uživatelů. Mezi nejznámější systémy patří WordPress, Drupal a Joomla.
Domain Name Service (DNS)
Služba doménových jmen, jejíž základní funkcí je převod doménových jmen (např. www.acticom.cz) na IP adresy. Zajišťuje ale i další funkce (např. distribuci šifrovacích klíčů)
Domain Name System Security Extensions (DNSSEC)
DNSSEC je sada specifikací, které umožňují zabezpečit informace poskytované DNS systémem na Internetu proti podvržení a úmyslné manipulaci.
Drupal
Drupal je softwarový systém pro správu obsahu, který původně napsal Dries Buytaert. Umožňuje tvorbu internetových časopisů, blogů, internetových obchodů a jiných komplexních systémů.
ESET, spol. s r.o. (ESET)
ESET, spol. s r.o. je slovenská softwarová firma se sídlem v Bratislavě působící na poli IT bezpečnosti. Společnost byla založena v roce 1992 a má síť distributorů ve více než 200 zemích.
Google Cloud Platform (GCP)
Cloudová služba, která umožňuje hostovat Vaše řešení na infrastruktuře společnosti Google. Součástí této platformy jsou i vývojářské nástroje a různé aplikace.
Hardware (HW)
Jedná se o označení pro fyzické technické vybavení, které spolu se SW tvoří funkční celek. Typické části hardwaru jsou například CPU, HDD nebo RAM.
Internet Information Services (IIS)
Hlavní komponentou těchto služeb je softwarový webový server s kolekcí rozšiřujících modulů, vytvořený společností Microsoft pro operační systém Windows. Jedná se o druhý nejpoužívanější webový server v Internetu po serveru Apache.
Internet Protocol (IP)
Je to základní protokol na síťové vrstně. IP adresa je potom číselný identifikátor ve tvaru ###.###.###.### (verze 4) nebo ve tvaru ####:####:####:####:####:####:####:#### (verze 6), který označuje zařízení připojené do této sítě.
Internet Service Provider (ISP)
Poskytovatel připojení k Internetu zajišťuje účastníkům připojení k síti Internet. Parametry připojení se mohou lišit zejména ve způsobu připojení (např. kabelové, bezdrátové), rychlosti (od jednotek MB/s až po stovky MB/s), garancí dostupnosti a také v ceně.
informační technologie
Informační technologie je odvětví techniky, které se zabývá tvorbou, zaváděním a zdokonalováním procesů a metod sběru (shromažďování), kontroly, zpracování, uchování, vyhledávání, řízení, výměny, zobrazování, zpřístupňování a využívání dat a informací, zahrnující automatizaci těchto procesů.
JABLOTRON
Společnost JABLOTRON ALARMS a.s. ze skupiny JABLOTRON GROUP a.s. patří k nejvýznamnějším dodavatelům alarmů v ČR i ve světě. Zakladatelem a spolumajitelem společnosti je Dalibor Dědek.
Local Area Network (LAN)
Lokální počítačová síť, nebo též lokální síť nebo místní síť, propojuje zařízení jako jsou servery, počítače, tiskárny a jiná zařízení na relativně malé ploše, většinou v rámci jednoho objektu.
Pult centralizované ochrany (PCO)
edná se o pracoviště, které neustále střeží objekty zabezpečené pomocí elektronické zabezpečovací signalizace (EZS), nebo elektronické požární signalizace (EPS), které jsou na tento pult připojeny.
Synology Inc.
Synology je tchajvanská společnost, která se specializuje na síťová disková úložiště. Produktová řada DiskStation je určena pro stolní použití a řada RackStation pro montáž do rozvaděče.
Software (SW)
Softwarem označujeme veškeré programové vybavení. Toto vybavení můžeme rozdělit na část systémovou, kam patří různé operační systémy a na část aplikační, zahrnující ostatní aplikace. Software je autorským dílem a jeho užívání se zpravidla řídí licenční smlouvou autora.
Virtual Private Network (VPN)
Virtuální privátní síť umožňuje připojení k firemní nebo domácí síti přes Internet. Virtuální privátní síť je většinou zašifrovaná a vyžaduje ověření identity. VPN také využívají uživatelé k zamezení jejich sledování nebo blokování webových stránek ze strany ISP.